สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น: ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

วันเวลา วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
สถานที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ห้อง E
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น (อายุ 12ปีขึ้นไป)
จำนวนคน 30 คน (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)
*หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดกิจกรรมและคืนค่าร่วมกิจกรรมให้
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ( ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่น )
เนื้อหา ・แนะนำคำศัพท์ ประโยคทักทายภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ และแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการท่องเที่ยว
・เรียนรู้ตัวอักษรตามป้ายต่างๆ เมนูอาหาร และมารยาททั่วไปที่ควรรู้
・ทดลองใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์เสมือนจริงกับชาวญี่ปุ่น เช่นการสั่งอาหาร การถามทาง เป็นต้น
การรับสมัคร สมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรมที่เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00- 20.00 น. วันเสาร์เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.
( หยุดวันจันทร์และ วันอาทิตย์ )
ติดต่อสอบถาม