เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมการชงชาญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

กิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการลงมือทำ: การชงชาญี่ปุ่น

วันเวลา: วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30-16.00 น.
สถานที่: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ค่าร่วมกิจกรรม: บุคคลทั่วไป ท่านละ  250 บาท ( รวมค่าน้ำชาและขนมแล้ว )
จำนวนที่รับสมัคร: 15 ท่าน (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง)( ผู้สมัครต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยเด็กอายุ 6 -12 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง)
ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น   (มีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น)
เนื้อหา: ・บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการชงชาแบบญี่ปุ่น

・เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ และมารยาทในการชงชาแบบญี่ปุ่น

・ทดลองชงชาแบบญี่ปุ่น และรับประทานขนมญี่ปุ่นไปด้วย

การรับสมัคร: สมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรม ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ได้ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤศจิกายน 2560
เปิดเฉพาะวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00- 20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-12.00, 13.00-16.00 น.(หยุดวันจันทร์ และอาทิตย์)
*ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน
*หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าร่วมกิจกรรมทุกกรณี
*หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน จะไม่จัดกิจกรรมและจะคืนค่าร่วมกิจกรรมให้ในภายหลัง
ติดต่อสอบถาม: เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร  159 ถนนสุขุมวิท 21
โทร 02-260-8560-4 ระหว่างวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00 -18.00 น.
(ติดต่ออาจารย์ฑริกติมา)