เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมการเขียนพู่กันญี่ปุ่น ในวันที่ 11 พ.ย. 2560 ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

กิจกรรมสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการลงมือทำ : การเขียนพู่กันญี่ปุ่น

การเขียนพู่กันญี่ปุ่นเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีมาแต่โบราณและยังสามารถประยุกต์ให้ร่วมสมัยได้ นอกจากจะทำให้มีสมาธิและฝึกลายมือให้สวยแล้ว ยังทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเข้าใจความเป็นมาของตัวภาษา ตลอดจนทำให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายได้อีกด้วย
วันเวลา:วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2560  เวลา13.30 – 16.00 น.
สถานที่:เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ถ.สุขุมวิท 21
ค่าร่วมกิจกรรม:บุคคลทั่วไป ท่านละ  250 บาท  (ผู้สมัครต้องมีอายุ 16 ปี ขึ้นไป)
จำนวนที่รับสมัคร:16 ท่าน (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง)
ภาษาที่ใช้:ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น   (มีล่ามภาษาญี่ปุ่น)
รายละเอียดกิจกรรม:・บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการเขียนพู่กัน

・ฝึกเขียนพู่กันโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ด้วยการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น

・เพ้นท์ลายลงบนกระเป๋าผ้าโดยการเขียนพู่กัน โดยจะมอบกระเป๋าผ้าเป็นที่ระลึกให้กลับบ้าน

การรับสมัคร:สมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรม ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. – 4 พ.ย. 60
เวลา 14.00- 20.00 น. (วันอังคาร – ศุกร์) 10.00-12.00, 13.00-16.00 น.(วันเสาร์)
หยุดวันจันทร์และอาทิตย์
*หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าร่วมกิจกรรมทุกกรณี
*ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน
*หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน จะไม่จัดกิจกรรมและจะคืนค่าร่วมกิจกรรมให้ภายหลัง
ติดต่อสอบถาม:เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร  159 ถนนสุขุมวิท 21
โทร: 02-261-7500-4 ได้ตั้งแต่วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00 -18.00 น. (ติดต่ออาจารย์ฑริกติมา)