เปิดรับสมัคร: การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 เทอมปลาย ณ กรุงเทพมหานคร

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 เทอมปลาย
ณ กรุงเทพมหานคร

         ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยมีรายละเอียดด้านล่าง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย

  1. การสมัครทางไปรษณีย์ / โทรสาร กรอกใบสมัครที่แนบมานี้และส่งกลับมาที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สำหรับท่านที่สมัครอบรมทางโทรสาร กรุณาโทรศัพท์ยืนยันการส่งใบสมัครของท่านในวันที่ส่งด้วย หรือ
  2. การสมัครทางอีเมล กรอกใบสมัครและส่งเมลมาที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp โดยระบุหัวเรื่อง “Bangkok Kenshu 2016” ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ba.jpf.go.jp
    หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะส่งใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านทางอีเมลภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

        อนึ่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมการอบรมได้อย่างพร้อมเพรียง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ภายใต้เงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 
หัวเรื่อง“การวัดผลและการประเมิน”
  
วิทยากรอาจารย์นริศรา ทองมี
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)      

อาจารย์Tomoko MATSUURA
(อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)


*การอบรมใช้ภาษาไทย (ไม่มีล่าม-แปล)

  
วันเวลาวันเสาร์ที่ 21 และ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2559
เวลาอบรม 09.00 – 16.00 น.
พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.
  
สถานที่โรงแรมไทปัน
เลขที่ 25 สุขุมวิท ซอย 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2260-9888, 0-2260-9898
https://www.taipanhotel.com
  
คุณสมบัติผู้สมัครผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา
อนึ่ง ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย หรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เข้าใจภาษาไทยสามารถสมัครเข้าร่วมได้
แต่หากมีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนดจะขอสงวนสิทธิ์ให้แก่อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาก่อน ในกรณีดังกล่าวจึงอาจมีการปฏิเสธการเข้าร่วม
  
ค่าอบรมฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  
ที่ส่งใบสมัครฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 0-2261-7505
อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครมาถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน (ตามลำดับก่อน-หลัง)
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณชนิดา โทร 0-2261-7500-4
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร