เปิดรับสมัคร: ทดลองทำข้อสอบเพื่อรู้จักรูปแบบการสอบ JLPT ระดับ N5 และ N4

     เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมทดลองทำข้อสอบเพื่อรู้จักรูปแบบการสอบ JLPT ระดับ N5 และ N4 สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น – ต้นกลาง ครั้งที่ 2
     ผู้ที่ต้องการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ยังไม่แน่ใจว่าควรสอบในระดับใดหรือไม่ทราบว่ามีรูปแบบการสอบอย่างไร สามารถสมัครเพื่อทดลองสอบวัดระดับในครั้งนี้ได้ โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะใช้ข้อสอบวัดระดับ N5 และ N4 ที่จัดพิมพ์โดย JEES ซึ่งจะมีความยากง่ายใกล้เคียงกับข้อสอบจริง การสอบจะมีเนื้อหาครบทุกวิชาความรู้ ได้แก่ วิชาความรู้ตัวภาษา ( ตัวอักษร + คำศัพท์ + ไวยากรณ์ ) วิชาการอ่าน และ วิชาการฟัง โดยนำข้อสอบบางส่วนในแต่ละวิชาความรู้มาทดลองสอบ เพื่อให้ท่านได้ทราบรูปแบบการสอบ การจัดสอบจะจัดบรรยากาศเหมือนจริง เมื่อสอบเสร็จ จะมีการเฉลยข้อสอบร่วมกัน ท่านจะได้ทราบผลสอบหลังจากสอบเสร็จทันที

การรับสมัคร
วันและเวลาสอบวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.
สถานที่รับสมัครเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันและเวลารับสมัครวันอังคาร ที่17 มกราคม – วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ ( หยุดวันอาทิตย์ – จันทร์ )
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น. / วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00น. และ 13.00 – 16.00 น.
ค่าสมัครสอบบุคคลทั่วไป 50 บาท / นักเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ปี 2559 ระดับชั้นต้น 1 – ชั้นต้นกลาง ฟรี
การสมัครสอบสมัครสอบด้วยตัวเองที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
จำนวนที่รับรับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
สถานที่สอบเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
สิ่งที่ต้องนำมาด้วยอุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบ เช่น ดินสอ HB, 2B ยางลบ ฯลฯ และบัตรประชาชน
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-261-7500 ถึง 4 (อาจารย์ฑริกติมา )

*เหมาะกับนักเรียนที่ยังไม่เคยสอบวัดระดับมาก่อน

* คอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สติวสอบ ท่านจะได้ทราบเฉพาะคำตอบของข้อสอบ แต่จะไม่มีการชี้แจงหรืออธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือเทคนิคในการทำข้อสอบทั้งสิ้น