เปิดรับสมัคร: สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น “การพับกระดาษโอริกามิและการตัดกระดาษคิริกามิ”

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น :
การพับกระดาษโอริกามิและการตัดกระดาษคิริกามิ

          การพับกระดาษโอริกามิของญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านที่มีมาแต่ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้สืบทอดและนำมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นที่แพร่หลาย การตัดกระดาษคิริกามิเอง นอกจากจะมีความสวยงามปราณีตแล้ว ยังช่วยฝึกฝนสมาธิอีกด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านมาลองพับกระดาษโอริกามิ และตัดกระดาษคิริกามิกันค่ะ
วันเวลาวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
สถานที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ค่าร่วมกิจกรรมคนละ 200 บาท (อายุ 10 ปีขึ้นไป)
นร.คอร์สภาษาญี่ปุ่น JF เทอมต้น คนละ 150 บาท
( กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี กรุณาโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่)
คุณสมบัติผู้สมัครผู้ที่มีความสนใจการพับกระดาษโอริกามิ และตัดกระดาษคิริกามิ
จำนวนคน20 คน (ตามลำดับก่อนหลัง)
* หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน จะไม่จัดกิจกรรม (จะคืนค่าร่วมกิจกรรมให้)
ภาษาที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น (ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่น)
เนื้อหา
 • บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการพับกระดาษโอริกามิ และการตัดกระดาษคิริกามิ
 • เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆ ที่ใช้ในการพับกระดาษโอริกามิและการตัดกระดาษคิริกามิ
 • ประดิษฐ์กระดาษพับโอริกามิ และตัดกระดาษคิริกามิ แบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์
     เพื่อประดับห่อของขวัญ
  (ท่านจะได้อุปกรณ์การพับและตัดกระดาษ พร้อมทั้งของขวัญที่ท่านประดับกลับบ้านด้วย)
 • การรับสมัครสมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรม ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 14.00-20.00 น. , วันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.
  (หยุดวันจันทร์และอาทิตย์)
  * ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน (รับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 16-วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559)
  * หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าร่วมกิจกรรมทุกกรณี
  ติดต่อสอบถาม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
  159 ถนนสุขุมวิท 21
  โทร 0 2261 7500 – 4
  ระหว่างวันอังคาร – ศุกร์
  เวลา 14.00 – 18.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00
  และ 13.00 – 16.00 น.
  ติดต่ออาจารย์ฑริกติมา
  https://ba.jpf.go.jp/

  คลิ้กเพื่อขยายภาพ
  * กรุณาเดินทางมาโดยใช้รถขนส่งมวลชน อนึ่ง สำหรับผู้ที่นำรถยนต์มาจอดภายในอาคารเสริมมิตร จอดฟรีใน 1 ชั่วโมงแรกเท่านั้น และตั้งแต่ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าจอดรถด้วยตนเอง (ชั่วโมงละ 40 บาท)