เปิดรับสมัคร: สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น “การทำมากิซูชิ”

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่น : การทำมากิซูชิ
     มากิซูชิคือข้าวห่อสาหร่ายชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย มีสีสันสวยงาม รสชาติอร่อย อีกทั้งยังทำได้ง่ายและสนุกสนาน มักทำเพื่อรับประทานกันในครอบครัวในโอกาสสำคัญต่างๆ ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำมากิซูชิร่วมกันในโอกาสนี้
วันเวลาวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.30 น.
(กิจกรรมอาจล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย)
สถานที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ค่าร่วมกิจกรรมบุคคลทั่วไป ท่านละ 200 บาท (รวมค่าอาหารแล้ว)
*เด็กอายุ 6 -12 ปี สมัครพร้อมผู้ปกครอง ( ผู้สมัครต้องมีอายุ 6 ปีขึ้นไป )
จำนวน20 ท่าน (รับสมัครตามลำดับก่อนหลัง)
 *หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 คน จะไม่จัดกิจกรรม ( จะคืนค่าร่วมกิจกรรมให้ )
ภาษาที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ( ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่น )
เนื้อหา・บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของซูชิแบบต่างๆ
・เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ในการทำมากิซูชิ
・ทดลองทำมากิซูชิ (ข้าวห่อสาหร่าย หรือซูชิม้วน ) 2 แบบ
การรับสมัครสมัครพร้อมชำระค่าร่วมกิจกรรม ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 – วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 14.00- 20.00 น.
วันเสาร์ 10.00-12.00, 13.00-16.00 น.(หยุดวันจันทร์ และอาทิตย์)
* ปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน
* หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าร่วมกิจกรรมทุกกรณี
ติดต่อสอบถามเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
159 ถนนสุขุมวิท 21
โทร 0 2261 7500 – 4
ระหว่างวันอังคาร – ศุกร์
เวลา 14.00 – 18.00 น.
ติดต่ออาจารย์ฑริกติมา
https://ba.jpf.go.jp/