เปิดรับสมัคร: สัมมนาแนะนำตำราเรียน “Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง” และวิธีการใช้ตำรา ณ กรุงเทพมหานคร

สัมมนาแนะนำตำราเรียน “Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง”
และวิธีการใช้ตำรา ณ กรุงเทพมหานคร
          ด้วยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) จะจัดสัมมนาแนะนำตำราเรียน “Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง” และวิธีการใช้ตำราดังกล่าว ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการใช้ตำรา และคู่มือครูฉบับปรับปรุง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิด เห็นด้านการสอนระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แถบภาคกลางขึ้น ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 303 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ซ.สุขุมวิท 29 โดยมี อาจารย์ประภา แสงทองสุข และอาจารย์รสา เสวิกุล อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย อาจารย์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกรอกใบสมัครและส่งกลับคืนมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด 130 ท่าน ตามลำดับก่อน-หลัง)

1) สมัครทางไปรษณีย์ โทรสารหรือนำส่งด้วยตนเองที่
          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ
          เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-7500-4 โทรสาร. 0-2261-7505
          (สมัคร Seminar : Akiko to Tomodachi)

2) สมัครทางอีเมลส่งมาที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp โดยระบุหัวเรื่อง “Seminar : Akiko to Tomodachi”

* ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการตอบรับการสมัครเข้าร่วมสัมมนาภายในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

          อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับตำรา Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง เล่มที่ 1 ทุกท่าน
          ดาวน์โหลดใบสมัคร