เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและ เขียน FAN MESSAGES ถึง RADWIMPS

เปิดรับสมัครวันอังคารที่ 10 – วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ( เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป )
คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเพลงญี่ปุ่นและการเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่น (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
ความสามารถภาษาญี่ปุ่นไม่จำเป็น (สอนโดยครูชาวไทยและครูชาวญี่ปุ่น)
วันและเวลาจัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 15.15 – 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 15.00 น.)
สถานที่จัดกิจกรรมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ห้องเรียน D-E
เนื้อหากิจกรรม・พูดคุย เล่นเกม ทายปัญหาเกี่ยวกับเพลงญี่ปุ่น และเรื่องราวของวง RADWIMPS ร่วมกัน・เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากเนื้อเพลง・เขียน FAN MESSAGES ถึงวง RADWIMPS เป็นภาษาญี่ปุ่น※
ค่าร่วมกิจกรรมไม่มี
วิธีสมัครส่งอีเมลสมัครด้วยตนเองที่ Fanmessages@ba.jpf.go.jp (1ท่านต่อ 1 สิทธิ์) เขียนหัวข้อว่า สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเขียน FAN  MESSAGES ในอีเมลโปรดระบุข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ (สามารถ copy ตารางด้านล่างนี้ใส่ในอีเมล)

ชื่อสกุล (ภาษาไทย)

 

ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)

 

เพศ

ชาย      /     หญิง

อายุ

 

เบอร์โทรติดต่อได้

 

อีเมล

 

ท่านจะเข้าร่วมคอนเสิร์ต

ในวันเสาร์ที่ 18 .. 2018

ใช่      /      ไม่ใช่

(ผู้ที่ตอบ ใช่ กรุณาแนบหลักฐานการซื้อบัตรมากับเมลนี้)

ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

ไม่มี /   มี (ประมาณ) N5  N4  N3  N2  N1

(กรณีที่ท่านยังไม่เคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กรุณาประเมินด้วยตนเอง)

สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

(ถ้ามี)

  ***** เจแปนฟาวน์เดชั่น จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตก่อนดังนั้นขอให้ส่งหลักฐานการซื้อบัตร(ใบยืนยันการสั่งซื้อ) แนบมากับอีเมลด้วย
ทั้งนี้ ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะติดต่อกลับไปยัง 60 ท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมเขียน FAN MESSAGES  ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 17.00 น.
หมายเหตุ          **รับพิจารณาเฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและสมัครมาภายในระยะเวลาการรับสมัครตามที่ ได้กำหนดไว้ / การตัดสินของทางสถาบันถือเป็นที่สิ้นสุด / วันจัดกิจกรรมจะมีการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ / หาก ต้องการใช้รูปภาพหรือรูปถ่ายในการเขียน FAN MESSAGES ท่านจะต้องเตรียมมาเอง / ทางสถาบันจะเตรียม อุปกรณ์การเขียนพื้นฐานไว้ให้
※FAN MESSAGES ที่เขียนร่วมกันจะส่งมอบให้กับผู้จัดการของวงเพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกวง RADWIMPS ในภายหลัง
สอบถามเพิ่มเติมคุณอลิสาหรืออาจารย์ฑริกติมา  โทร  02-261-7500 ถึง 4 ( วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00 -12.00 น.) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ     The Japan Foundation, Bangkok ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
แผนที่สถาบัน[mappress mapid=”4″]
เนื่องจากสถาบันอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอโศก และสถานีรถไฟใต้ดินสุขุมวิท (เดินจากสถานีถึงตึกเสริมมิตรใช้เวลาประมาณ 10 นาที) จึงขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด และในกรณีที่ท่านใช้รถยนต์ และจอดรถที่ตึกเสริมมิตร ท่านจะต้องชำระค่าจอดรถให้กับตึกเสริมมิตรในอัตราการจอดในวันเสาร์ (ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 50 บาท)