ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 4

タイ語のみでのお知らせとなります。