ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

Sorry, this entry is only available in Japanese and Thai.

ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

Sorry, this entry is only available in Thai.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดทำโครงการทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูผู้สอนชาวไทย ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ตามมาตรฐานเจ้าของภาษา

 

โดยทั้งนี้ ผู้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่ได้รับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) สพฐ. รุ่นที่ 1 ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่  jldseminar@ba.jpf.go.jp หรือ แฟกซ์หมายเลข 0-2261-7505
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้)

 

ปิดรับสมัคร       ภายในวันศุกร์ที่  7 กรกฎาคม 2560 นี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์
  2. เงื่อนไขและคุณสมบัติ
  3. ใบสมัคร
  4. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน