การประชุมประจำปี 2562 AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาณาบริเวณศึกษาของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3,000 คน   มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที  การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ในโอกาสนี้  เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้มอบทุนสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการจากประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน เพื่อเข้าร่วมการประชุม AAS-in-ASIA ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ  โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ได้รับทุนทุกคนได้นำเสนอบทความ และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นเสวนาพิเศษรวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายด้านญี่ปุ่นศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาม.ธรรมศาสตร์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้คณะผู้รับทุนเข้าเยี่ยมชม