การยื่นขอใช้โลโก้

องค์กรที่สนใจ สามารถยื่นขอใช้โลโก้เจแปนฟาวน์เดชั่นเพื่อเป็นผู้สนับสนุนนามในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นได้ (การอนุมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด) โดยกรอกใบสมัครและยื่นฟอร์มส่งทางอีเมลที่ info_JFBKK@jpf.go.jp

โดยเจ้าหน้าที่จะส่งไฟล์โลโก้กลับไปให้หลังใบสมัครได้รับการอนุมัติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดไกด์ไลน์การยื่นขอใช้โลโก้