ที่ตั้ง

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
The Japan Foundation, Bangkok

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

TEL: +66-(0)2-260-8560~4

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

TEL: +66-(0)2-261-7500~4
[เวลาทำการ]
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 09:00 – 17:00
[ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]

ห้องสมุด

TEL: +66-(0)2-260-8564
[เวลาทำการห้องสมุด]
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 09:00 – 19:00
วันเสาร์ เวลา: 09:00 – 17:00
[ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]

ผู้ที่มาติดต่อจะต้องแลกบัตรด้วยบัตรประชาชนก่อนขึ้นอาคาร