ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

เจแปนฟาวน์เดชั่นดำเนินงานเพื่อแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันหลากหลายด้านต่างๆ ตั้งแต่ศิลปะ ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ จนถึงแฟชั่นและการออกแบบสู่ทั่วโลก อีกทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างผู้คนโดยการสร้างโอกาสในการแบ่งปันความสุขจากการสร้างสรรค์งานร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นโดยผ่านวิธีการต่างๆที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยภาษา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมมือกับมิตรผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในการดำเนินกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เราริเริ่มจัดอีเว้นท์มากมาย เช่นนิทรรศการศิลปะ คอนเสิร์ตดนตรี การแสดงบนเวที การฉายภาพยนตร์ การบรรยายทางวิชาการและอื่นๆ

นอกจากนี้

เรายังเชิญบุคคลและองค์กรที่กำลังมีแผนงานดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนกับเรา โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

โครงการทุนสนับสนุนของสำนักงานใหญ่
โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สำหรับการติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม:

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

TEL: +66-(0)2-260-8560~4
E-mail: info_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ] : 09:00 – 17:00
[ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]