บริการให้คำปรึกษา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ บริการให้คำปรึกษาตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับสามสาขาหลัก คือ ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

การให้คำปรึกษาทางด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
TEL: +66-(0)2-260-8560~4
E-mail: info_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

การให้คำปรึกษาทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
TEL: +66-(0)2-260-8560~4
E-mail: info_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

การให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

    • ปรึกษาทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
      E-mail: jldcontact_JFBKK@jpf.go.jp
    • ปรึกษาทางด้านคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น
      E-mail:JFcourse_JFBKK@jpf.go.jp

[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ