ห้องสมุดสิ่งของ

เกี่ยวกับ “ห้องสมุดสิ่งของ”

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯของเราตอนนี้นอกจากหนังสือแล้ว ยังมีบริการให้ยืม “สิ่งของ” อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้สัมผัสและเข้าถึง รวมถึงเพิ่มพูนความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านการยืม “สิ่งของ” ที่ก้าวข้ามไปจากการให้บริการในรูปแบบเดิมๆ ของห้องสมุด
*บริการนี้สำหรับสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น

มาทำซูชิด้วยตัวเองกันเถอะ!


เชื่อว่าหลายๆ ท่านน่าจะชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะซูชินี่น่าจะมีหลายท่านที่อยากลองทำเองดูบ้างแต่ติดปัญหาตรงที่ไม่ทราบวิธีการทำเลยไม่ได้ลองลงมือทำดูซักดี แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะตอนนี้ห้องสมุดมีข่าวดีจะบอกว่า เราสามารถยืมอุปกรณ์การทำซูชิจากห้องสมุดได้แล้ว รีบมายืมอุปกรณ์การทำซูชิจากห้องสมุดและไปลองทำที่บ้านดูกันเลย

นอกจากนี้แล้ว ห้องสมุดยังมีหนังสือเกี่ยวกับการทำซูชิอยู่หลายเล่มด้วยกัน จะยืมหนังสือไปพร้อมกับอุปกรณ์การทำซูชิเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับซูชิให้มากขึ้นก็ได้นะ

อุปกรณ์การทำซูชิที่มีให้ยืม

ระเบียบการยืมอุปกรณ์ “ห้องสมุดสิ่งของ”
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

  1. ผู้ยืมต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  2. ผู้ยืมต้องยืม-คืนด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่มีการยืม-คืน ด้วยบริการรับส่งพัสดุ)
  3. การยืมอุปกรณ์จากห้องสมุดสิ่งของสามารถยืมได้ครั้งละ 3 ชิ้น หรือ 1 ชุดอุปกรณ์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์
  4. ผู้ยืมสามารถต่ออายุการยืมได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนวันถึงกำหนดส่งคืนอุปกรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีสมาชิกท่านอื่นได้ทำการจองยืมอุปกรณ์ต่อ
  5. หากผู้ยืมไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ตามวันที่กำหนดได้ จะต้องเสียค่าปรับ 50 บาทต่อ 1 อุปกรณ์ (หรือ 1 ชุดอุปกรณ์) ต่อวัน
  6. หากมีความเสียหายร้ายแรงอันเกิดแก่อุปกรณ์ที่ยืมไปหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องชำระค่าอุปกรณ์นั้นเต็มจำนวนตามราคาในปัจจุบันของอุปกรณ์นั้นๆ
  7. ขอความร่วมมือผู้ยืมในการดูแลรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนการส่งคืน

I Love Sushi

1. Tour of sushi history


2. The World of Nigiri-Zushi


3. Local sushi bringing people together