เกี่ยวกับทุนสนับสนุน

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนในสามสาขาหลักคือ การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครผ่านจะได้รับทุนสนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัย โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นและการสนับสนุนในรูปแบบอื่น

เราเสนอสองรูปแบบของโครงการให้ทุนสนับสนุน ดังต่อไปนี้

1) โครงการให้ทุนสนับสนุนของสำนักงานใหญ่ โครงการให้ทุนสนับสนุนนี้ดำเนินและจัดการโดยสำนักงานใหญ่โดยตรง โดยจะมีความหลากหลายและจำนวนเงินสนับสนุนจะมากกว่าโครงการให้ทุนสนับสนุนขนาดย่อยของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามจะเปิดรับสมัครเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้เพื่อส่งใบสมัครของท่าน (จากประเทศไทย) ไปยังสำนักงานใหญ่

2) โครงการให้ทุนสนับสนุนขนาดย่อยของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โครงการให้ทุนสนับสนุนนี้ดำเนินและจัดการโดยเรา (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) การเปิดรับสมัครมีความถี่และความยืดหยุ่นมากกว่าโครงการให้ทุนสนับสนุนของสำนักงานใหญ่แต่จำนวนเงินสนับสนุนจะน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ