ทุนสนับสนุนขนาดเล็ก

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดให้ทุนสนับสนุนสำหรับโปรเจ็คตามรายละเอียดดังนี้

โครงการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมหรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างเช่น การจัดแสดงนิทรรศการ เวิร์คช็อป สัมมนา ทั้งทางออนไซต์และออนไลน์ โดยมีการเชิญศิลปินหรือนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมเพื่อโปรโมทศิลปะ-วัฒนธรรมหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
*สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้สูงสุดจำนวน 50,000 บาท*

ช่วงเวลาในการยื่นใบสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1: ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2: ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม(สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3: ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป)
หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 4: ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการ:

1. JFBKK Small grant guidelines version 202204 (.pdf)
2. Application Form_Version 202204 (.doc)
3. Sample of Budget Sheet Version 201709 (.pdf)

โปรดยื่นแบบฟอร์มเสนอโครงการทางอีเมลไปที่  smallgrant-JFBKK@jpf.go.jp
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหลังจากการส่งแบบฟอร์ม

โครงการหรือกิจกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างเช่น จัดซื้อจัดทำสื่อการเรียนการสอน จัดสัมมนา อบรม กิจกรรรมส่งเสริมการเรียนญี่ปุ่น เป็นต้น
สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2567 – 10 มีนาคม 2568
โปรดยื่นใบสมัครขอรับทุนล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันเริ่มโครงการที่ jldcontact_JFBKK@jpf.go.jp เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด
รายละเอียด
ใบสมัคร