ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและความร่วมมือในระดับโลก

เจแปนฟาวน์เดชั่นจัดการประชุมสัมมนาและโครงการความร่วมมือต่างๆเพื่อสร้างความลุ่มลึกในการสนทนาและอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ อันนอกเหนือจากการสนับสนุนญี่ปุ่นศึกษาของนักวิชาการแต่ละท่าน ขณะเดียวกันยังทำงานเพื่อส่งเสริมการก่อร่างสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคลโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆในโลก

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมมือกับมิตรผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นและชาวไทยในการดำเนินงานโครงการทุนสนับสนุนที่หลากหลายสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นศึกษาและทุนสนับสนุนเพื่อให้นักวิชาการสามารถทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ เรายังจัดโครงการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเช่นโครงการวิจัยร่วมกันและการอภิปรายร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้าใจประเด็นต่างในระดับภูมิภาคและโลกเพื่อหามาตราการในการแก้ไขประเด็นดังกล่าว

เรายังเชิญบุคคลและองค์กรที่กำลังมีแผนงานการวิจัย การบรรยาย สัมมนา การประชุมสัมมนาและ โครงการร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการทุนสนับสนุนนกับเราได้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ข้างล่างนี้

โครงการทุนสนับสนุนของสำนักงานใหญ่
โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สำหรับการติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทางด้านญี่ปุ่นศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ:

ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและความร่วมมือในระดับโลก
TEL: +66-(0)2-260-8560~4
E-mail : info_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
[ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ]