เกี่ยวกับเรา

เจแปนฟาวน์เดชั่นเป็นสถาบันที่อุทิศให้กับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมทั่วโลก

เจแปนฟาวน์เดชั่นสร้างสรรค์โอกาสต่างๆ ในการฟูมฟักรักษามิตรภาพ ความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านวัฒนธรรม ภาษาและการสนทนาเพื่อปลูกฝังมิตรภาพและความผูกพันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆทั่วโลก

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีความกระตือรือร้นในการดำเนินกิจกรรมอันหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม และประสานงานโครงการต่างๆ มากมายในการส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาโดยร่วมมือกับมิตรผู้ร่วมงานชาวไทย