นิตยสารนานานิปปอน

นานานิปปอนคือนิตยสารชั้นนำที่ครอบคลุมเรื่องการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยเน้นที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นานานิปปอนจัดพิมพ์โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และเสนอบทสัมภาษณ์ บทความและความเรียงที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทางวิชาการและเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะแต่ละประเด็น

ท่านสามารถรับนิตยสารนานานิปปอนฉบับพิมพ์ฟรีได้ที่องค์กรทางด้านวัฒนธรรมต่างๆและร้านคาเฟ่ในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่อื่นๆ และฉบับ PDF สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรา