ประกาศความเป็นส่วนตัว

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้รับความยินยอมให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับอีเว้นท์ คอร์สเรียน นิทรรศการ ทุนสนับสนุนและโปรแกรมอื่นๆ ขององค์กรเราไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยเราจะไม่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเด็ดขาด สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเจแปนฟาวน์เดชั่นได้ที่นี่ หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อที่ info_JFBKK@jpf.go.jp