ที่ผ่านมา

ประกาศวันหยุดห้องสมุดในเดือนสิงหาคม 2566

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดทำการในวันดังต่อ

เจเอฟเธียเตอร์ กรกฏาคม 2566: Summer Blooms

21 กรกฎาคม 2023, ภาพยนตร์เริ่ม 18:30 น.