การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

 

!!! แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ !!!

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นี้

 

ฟรี…..ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครเพิ่มเติม

 

*** หมายเหตุ รับสมัครจำนวนจำกัด และตามลำดับก่อน-หลัง ***

 

รายละเอียดและวิธีการสมัคร

 

วันปิดรับสมัคร   ภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.