ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนขนาดเล็กจาก JFBKK! (สำหรับการสมัครขอทุนในรอบสุดท้ายของปี 2560)

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนขนาดเล็กจาก JFBKK!

(สำหรับการสมัครขอทุนในรอบสุดท้ายของปี 2560)

 

รายชื่อองค์กรและโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนขนาดเล็กจากการสมัครขอทุนในรอบสุดท้ายของปี 2560 (ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) สำหรับทุนสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ-วัฒนธรรม ได้แก่

 

  • ชื่อผู้สมัคร: The Jam Factory Gallery
  • Project: “Kanzero

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีและขอให้โปรเจ็คของท่านประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นใบสมัครขอทุนในรอบต่อไป การสมัครรอบแรกในปีหน้า จะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครขอทุนเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์  https://ba.jpf.go.jp/grants/jfbkk-small-grant-support-for-online-projects/?lang=en