ฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น นิทรรศการ Media/Art Kitchen – Reality Distortion Field Exhibition (กรุงเทพฯ)

MEDIA shapes MIND : MIND shapes CHOICE : CHOICE shapes FUTURE
ฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น
นิทรรศการ Media/Art Kitchen – Reality Distortion Field Exhibition (กรุงเทพฯ)

ศิลปิน: วิทยา จันมา(ไทย)

Media/Art Kitchen – Reality Distortion Field คือนิทรรศการที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น นิทรรศการนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มภัณฑารักษ์รุ่นใหม่จากประเทศในแถบเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ที่มีความรู้ความชำนาญในด้าน มีเดีย อาร์ต พร้อมด้วยภัณฑารักษ์จากญี่ปุ่นร่วมกันคัดเลือกผลงานของศิลปินจากแต่ละประเทศ มาจัดแสดง ณ สี่เมืองใหญ่ อันประกอบด้วย จาร์กาตา กัวลาลัมเปอร์ มะนิลา และ กรุงเทพฯ

โครงการ Media/Art Kitchen project ฉบับกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน นิทรรศการ(Exhibition) ส่วนการฉายผลงานวีดีโอจอเดี่ยว (Single-Channel Screening) ส่วน กิจกรรมของโครงการ (Project Activities) และส่วน กิจกรรมการศึกษา (Educational Activities) ผลงานที่น่าสนใจของศิลปินจากญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จะถูกจัดแสดงตลอดระยะเวลาร่วมสองเดือน

สถานที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
วันเปิดงาน:20 ธันวาคม 2013 (วันศุกร์)
15:00     กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
17:00     Physical 3.0 [contactGONZO x B-Floor] 18:00     พิธีเปิด (ชั้น 5)
19:30     การแสดงโดย Otomo performance
(ประตูเปิดเวลา 19:00)
นิทรรศการ:21 ธันวาคม 2013 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2014
*ปิดวันจันทร์
เว็บไซต์ Media/Art Kitchen     https://mediaartkitchen.tumblr.com/
ผู้จัดเจแปนฟาวน์เดชั่น และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-260-8560-4 โทรสาร 02-260-8565
เว็บไซต์
https://ba.jpf.go.jp/

 

ติดต่อสอบถาม
คุณคาซึเอะ ซูซูกิ :             suzuki@ba.jpf.go.jp                 (ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)
คุณสโรชิณี ชุ่มสวัสดิ์ :         sarochinee@ba.jpf.go.jp           (ภาษาไทยและอังกฤษ)