ตัวแทนนักเรียนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ญี่ปุ่น

 

หลังจากรอบคัดเลือกภายในประเทศได้เสร็จสิ้นลงลงไปในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เจแปนฟาวน์เดชั่นและสมาคมออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยได้คัดเลือก 3 ตัวแทนนักเรียนไทยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้ายในงานประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชีย (ASPaC) ประจำปี 2561 ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ในงานประกาศผลการแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  ผลงาน Kidicine ของน.ส.กุลิสรา สมบัติพิบูลพร จากม.ศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) นอกจากนี้ผลงาน One Shot ของ น.ส.สิตานันท์ บุณยโยธิน จากม.ศิลปากร ได้รับรางวัล Japan Foundation Awards  และผลงาน 1TOOL3 ของ นายรัฐวิชญ์ อัคคะชัยรินทร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล Honorable Awards เช่นกัน

 

Kidicine
(Grand Prize)
One Shot
(Japan Foundation Awards)
1TOOL3
(Honorable Awards)

 

การประกวดในปีนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 3,500 ชิ้นงานจาก 10 ประเทศในแถบเอเชีย และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะจัดแสดงอยู่ที่ GOOD DESIGN Marunouchi ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2561 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของนักเรียนไทยในเวทีออกแบบระดับนานาชาติ และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านผู้ผลักดันให้เกิดผลงานดีๆ ตลอดจนขอขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนไทยทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดใน ASPaC ประจำปี 2561

 

Facebook: www.facebook.com/aspacthai