ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 14 คน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาที่สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

วันศุกร์ที่ 28  กันยายน  2561      ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน – วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561     ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นคันไซ เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้จากไฟล์แนบข้างใต้นี้ และส่งใบสมัครมายังเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ทางอีเมลที่ jldseminar@ba.jpf.go.jp  ภายใน วันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561

 

ปิดรับสมัคร     ภายในวันศุกร์ที่  29 มิถุนายน 2561 นี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. จดหมายประชาสัมพันธ์
  2. รายละเอียดและคุณสมบัติ
  3. ใบสมัครเข้าอบรม
  4. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน