ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2563 -2564 ประกอบด้วย (1) ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  (2) ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น  (3) ทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา  และ (4) ทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ

 

สำหรับบุคคลทั่วไป  สถาบัน และองค์กรที่สนใจ  เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯจะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 (ยกเว้นทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น https://www.jpf.go.jp/e/program/list.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

 

สำหรับหนังสือคู่มือ ทุนสนับสนุนประจำปีนั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ข้างล่างนี้

https://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2020.pdf

 

หมายเหตุ   เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น    สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 – 3000 หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm