นิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น

นิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น

วิเทศไมตรี 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น

 

[วันและเวลา] 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560
10.00-19.00 (ปิดวันจันทร์)
[สถานที่] นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
https://www.nitasrattanakosin.com/home.php?lang=en
[ค่าเข้าชม] ไม่เสียค่าเข้าชม
[คณะผู้จัดงาน] กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เจแปนฟาวน์เดชัน กรุงเทพฯ

 

เจแปนฟาวน์เดชันร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดนิทรรศการวิเทศไมตรี130ปีไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลอง130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น

 

เนื้อหาของนิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ มหากษัตริย์สองแผ่นดิน  ความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนนั้นจะนำเสนอเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่บางคนอาจยังไม่เคยรู้เช่น อาหาร  กีฬา บันเทิง เป็นต้น

 

ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องราวของสองประเทศที่ไม่เคยรู้มาก่อนผ่านนิทรรศการ ”วิเทศไมตรี 130ปี ไทย-ญี่ปุ่น” ในครั้งนี้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณนากาจิมะ(nakajima@ba.jpf.go.jp) *ภาษาญี่ปุ่น/อังกษ

คุณทมวรรณ(tamawan@ba.jpf.go.jp) *ภาษาไทย/อังกฤษ