นิทรรศการ วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ญี่ปุ่น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น

 

 

วิถีแห่งศรัทธา


จากศิลปทัศน์ ญี่ปุ่น

 

[ระยะเวลา] วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

[สถานที่] พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

[ผู้เข้าชม]     59,599 คน

 

                    

                    

1. Dogu (Clay figurine) with goggle-shaped eyes, 1,000 – 400 BCE, Collection of Tokyo National Museum, Important Cultural Property (ICP)
2. Seated Dainichi Nyorai (Mahavairocana), 11-12th century, Collection of Tokyo National Museum, ICP
3. Toshusai Sharaku, Actor Sanogawa Ichimatsu III as Onayo of Gion and Actor Ichikawa Tomiemon as Kanisaka Toma, 1794, Collection of Tokyo National Museum, ICP
4. Large dish decorated with wisteria motifs in overglaze enamels, early 18th century, Collection of Kyushu National Museum, ICP
5. Gusoku-type Armor, European style cuirass with dark blue, 16-17th century, Collection of Tokyo National Museum
6. Nuihaku (Noh costume), Lily and courtly carriage design on brown ground, 16th century, Collection of Tokyo National Museum, ICP

 

เชิญร่วมชมผลงานชิ้นเอกของประเทศญี่ปุ่นที่สืบทอดยาวนานกว่า 6,000 ปีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคสมัยเอโดะที่กรุงเทพฯ

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ ญี่ปุ่น” เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร นิทรรศการนี้ร่วมจัดโดย สำนักงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชูและกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

นิทรรศการนี้แนะนำประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่นอย่างครอบคลุมผ่านโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุทั้งหมด 106 รายการ ที่รวมถึงสมบัติของชาติ 3 รายการ สมบัติที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 25 รายการของประเทศญี่ปุ่น โดยนิทรรศการนี้แบ่งออกทั้งหมดเป็น 5 ส่วน คือ ต้นกำเนิดศิลปะญี่ปุ่น พุทธศิลป์ ราชสำนักและนักรบ เซนและศิลปะการชงชาและวัฒนธรรมเอโดะอันหลากหลาย สืบทอดมากกว่า 6,000 ปีตั้งแต่ยุดก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยเอโดะ ( ค.ศ. 1603 -1868)

 

ไฮไลท์ของงานนิทรรศการนี้ ได้แก่สมบัติของชาติ 3 รายการที่จัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ 2 รายการที่จัดแสดงเป็นครั้งแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน คือ ภาพวาดสิบหกอรหันต์: อรหันต์องค์ที่สาม (ศตวรรษที่ 11) ภาพวาดสิบหกอรหันต์: อรหันต์องค์ที่หก (ศตวรรษที่ 11)  สมบัติที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมบางรายการ อาทิ เช่น ภาพวาด “ปรินิพพาน” (ศตวรรษที่ 12) และภาพ “นักแสดงซาโนกาว่า อิชิมาสึที่สาม ในฐานะเป็น โอนะโยะแห่งกิอง และนักแสดงอิชิคาว่า โทมิเอมอง ในฐานะเป็น ทานิซาคะ โทมะ” โดย โทชูไซ ชาคารุ (ค.ศ. 1794) ก็เป็นการนำออกมาแสดงครั้งแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกัน

 

นิทรรศการที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนี้คงไม่สามารถสำเร็จขึ้นได้หากปราศจากมิตรภาพอันยาวนานระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของญี่ปุ่น (โตเกียวและคิวชู) ที่ได้ก่อร่างสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการร่วมการทำงานวิจัยทางวิชาการกว่าหลายทศวรรษ

 

เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เยี่ยมชมนิทรรศการจะไม่เพียงแต่ได้รับความเพลิดเพลินในคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่นำมาจัดแสดง แต่ขณะเดียวกันจะได้ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของศิลปะญี่ปุ่นที่สืบทอดยืนหยัดพิสูจน์การข้ามกาลเวลา กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานเสวนาของภัณฑารักษ์ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และการบรรยายและการสาธิตวิธีการชงชาซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการจัดการกิจการภายในประเทศและโทรคมนาคมที่สนับสนุนวีดีทัศน์ศิลปะญี่ปุ่นที่ฉายด้วยจอ “8 K Super Hi-Vision” ตลอดระยะแสดงนิทรรศการ

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. งานเสวนาของภัณฑารักษ์

[วันและเวลา] วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา 14.00-16.00 น.

[สถานที่] ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

[ผู้บรรยาย] คุณเคนจิโร่ โอกิมัตสึ (Mr. Kenjiro Okimatsu)
ภัณฑารักษ์นิทรรศการ หัวหน้าภัณฑารักษ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว

 

2. การบรรยายและสาธิตพิธีการชงชา

[วันและเวลา] วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.30 -16.00 น.

[สถานที่] ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

[ผู้บรรยาย] คุณฟุมิโกะ บุย (Mrs. Fumiko Boughey)
ประธานสมาคมชะโด อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ
(Chado Urasenke Tankokai Bangkok Association)

 

3. การฉายวีดีทัศน์ด้วยจอภาพ 8K Super Hi-Vision

ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงการจัดการกิจการภายในประเทศและโทรคมนาคม จะมีการฉายวีดีทัศน์ 2 เรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะยี่ปุ่นด้วยจอคุณภาพสูง 8K Super Hi – Vision บริเวณหน้าทางเข้านิทรรศการ จอ 8K Super Hi – Vision เป็นสื่อเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้เราสามารถรู้สึกเสมือนเห็นของจริงที่มีวีดีทัศน์ที่มีความละเอียดพิกเซลสูงประมาณ 4 เท่ากว่าจอ 4 K และมากถึง 16 เท่าของ HD ของบริษัท NHK ประเทศญี่ปุ่น

[ระยะเวลา] วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

[เวลาเปิด] 09.00 -16.00 น.
(ปิดทุกวันจันทร์และวันอังคาร)

[สถานที่] พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

[วิดีทัศน์] “จักรวาลของ 1,000 พระพุทธองค์ วัดซันจูซันเก็งโด เกียวโต”
“การเต้นเฉลิมฉลอง ชัคเคียว (สะพานหิน)
วาโค เรนจิชิ (สิงโต 2 ตัว)
โรงเรียนคงโก” ผลิตโดย NHK

 

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ ญี่ปุ่น

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานนิทรรศการ “วิถีแห่งศรัทธาจากศิลปทัศน์ ญี่ปุ่น”

 

 

 

 

[กิจกรรม] งานเสวนาของภัณฑารักษ์

คุณเคนจิโร่ โอกิมัตสึ  ภัณฑารักษ์นิทรรศการ หัวหน้าภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว

ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ บรรยายเกี่ยวกับโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุในนิทรรศการนี้

 

[กิจกรรม] การบรรยายและสาธิตพิธีการชงชา

การบรรยายและสาธิตพิธีการชงชาโดยคุณฟุมิโกะ บุย ประธานสมาคมชะโด อุระเซ็นเค ตันโตไค กรุงเทพฯ

 

 

ร่วมจัดงานโดย

สำนักงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมแห่งญี่ปุ่น

พิพิธภัรฑสถานแห่งชาติโตเกียว

พิพิธภัรฑสถานแห่งชาติคิวชู

กรมศิลปากร กระท

รวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร)

เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

อุปถัมภ์โดย:

Japan Airlines

GLASBAU HANH / TAKIYA Co., Ltd. / Yushi-Seihin Co., Ltd. / Kaneka Corporation / MinebeaMitsumi Inc. / Okamura Corporation

 

ร่วมกับ:

กระทรวงการจัดการกิจการภายในประเทศและโทรคมนาคม (สำหรับจอ 8K Super Hi – Vision ณ สถานที่แสดงงานนิทรรศการ)

 

สนับสนุนโดย:

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย /

สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย