บริการให้คำปรึกษา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ บริการให้คำปรึกษาตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับสามสาขาหลัก คือ ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

การให้คำปรึกษาทางด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมTEL: +66-(0)2-260-8560~4
E-mail: info_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

การให้คำปรึกษาทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการTEL: +66-(0)2-260-8560~4
E-mail: info_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

การให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ: Maiko KONDO (ภาษาญี่ปุ่น) /  นริศรา ทองมี (ภาษาไทย)
TEL: +66-(0)2-261-7500~4
E-mail: jldcontact_JFBKK@jpf.go.jp
[เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ