ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมYoung Curatorial Workshop

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมYoung Curatorial Workshop

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมYoung Curatorial Workshop

 

 1. Mr. Atikom Mukdaprakorn, Artist/media Creator
 2. Mr. Jirawat Kulchaipanich, Experimental Writer and Video Artist
 3. Ms. Judha Suwanmongkol, Art Writer/Researcher
 4. Ms. Kamonpond (Eiko) Wongcharoenchai, Independent Artist
 5. Ms. Pimrapee Thungkasemvathana, Journalist, Bangkok Post
 6. Mr. Pornlert (Henry Tan) Tantipanitkoon, Artist/Curator
 7. Mr. Paphop Kerdsup, Student, Faculty of Architecture,
  Chulalongkorn University
 8. Ms. Soifa Saenkhamkon, Independent in Art & Film Project
 9. Mr. Suebsang Sangwachiraban, Manager of the Art Center/ Independent/Lecturer/Art Writer, the Art Center,
  Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
 10. Ms. Sukhumarn Thamwiset, University Lecturer,
  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT),
  School of Tha Kham

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้