ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายของ Sakura Collection Asia Students Award ในประเทศไทย 2557

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายของ

Sakura Collection Asia Students Award

ในประเทศไทย 2557

เจแปนฟาวน์เดชั่น, กรุงเทพฯ ร่วมกับ Adventure Japan ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557 ซึ่งผลงานการออกแบบภายใต้หัวข้อ “ญี่ปุ่น” ของผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมดจะได้รับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์โดยนางแบบชั้นนำ ณ Living Gallery 2 ชั้น 3, ศูนย์การค้าสยามพารากอน แก่ผู้ชมทั่วไป และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการประกาศผลในวันเดียวกัน

  1. นางสาวกมลทิพย์ จันทร์สว่าง, Bunka Fashion Academy
  2. นายมิติ ธรรมเจริญ,มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. นายนภดล สำราญพิศ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  4. นางสาวภัทรารัตน์ ตั้งนิสัยตรง, สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
  5. นางสาวสุกฤตยา สาธิตภิญโญ, Bunka Fashion Academy
  6. นางสาวธาวินี หวังมุทิตากุล, Bunka Fashion Academy
  7. นางสาวธัญรัชต์ บรมวงศ์ไพศาล, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  8. นางสาววีรยา เติมมโนธรรม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  9. นางสาววันวิสาข์ นิมิตรอานันท์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจแปนฟาวน์เดชั่น, กรุงเทพฯ ขอขอบพระคุณผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย