ประกาศ สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย เมียนมาร์ สปป. ลาว และกัมพูชา เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS (สมาคมเอเชียศึกษา) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

 

ประกาศ สำหรับผู้สมัครในประเทศไทย  เมียนมาร์  สปป. ลาว และกัมพูชา เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS (สมาคมเอเชียศึกษา) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น
สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาณาบริเวณศึกษาของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3,000 คน   มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที  การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น จึงเปิดรับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่ในประเทศไทย  เมียนมาร์  สปป. ลาว และกัมพูชา ที่สนใจในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจซึ่งได้เสนอบทความและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุม AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค)  ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย  โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะมอบการสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการจากประเทศไทยที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม AAS-in-ASIA ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย  ระหว่างวันที่ 5-8  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
(1) ผู้สมัครจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย  เมียนมาร์  สปป. ลาว และกัมพูชา  และมีวุฒิปริญญาโท หรือ สูงกว่า ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น  ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยตรง โดยอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขามนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ แต่จะต้องมีผลงานค้นคว้า/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
(2) ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้เต็มระยะเวลา ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(3) ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 5 เวที ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังอีเมล์ของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 นี้
(1) คู่มือการสมัคร (download here)
(2) แบบฟอร์มการสมัคร (download here)
(3) Statement of Purpose (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)
เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค)  ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.aas-in-asia2018.com/
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ วัฒนา อ่อนพานิช  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร: 02-260-8560-3 หรือ อีเมล์: wathana@ba.jpf.go.jp