ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS (สมาคมเอเชียศึกษา) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

 

 

ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS (สมาคมเอเชียศึกษา) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น
สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาณาบริเวณศึกษาของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3,000 คน   มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที  การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น จึงเปิดรับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจซึ่งได้เสนอบทความและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสมาคมเอเชียศึกษา (AAS)  โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะมอบการสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการจากประเทศไทยที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
(1)ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือ สูงกว่า ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยตรง โดยอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขามนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ แต่จะต้องมีผลงานค้นคว้า/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
(2)ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้เต็มระยะเวลา ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
(3)ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 5 เวที ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังอีเมล์ของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ภายในวัน พุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้
(1)คู่มือการสมัคร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
(2)แบบฟอร์มการสมัคร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
(3)Statement of Purpose (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)
เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม AAS ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
(1)AAS 2017 Conference Panel Sessions

https://www.asian-studies.org/Conferences/AAS-Annual-Conference/Conference-Menu/PROGRAM/Panel-Sessions

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ วัฒนา อ่อนพานิช  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร: 02-260-8560-3 หรือ อีเมล์: wathana@ba.jpf.go.jp