ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครบทความเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเสวนา และการประชุมทางวิชาการ สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค (AAS-in-ASIA) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครบทความเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเสวนา และการประชุมทางวิชาการ สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค (AAS-in-ASIA) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในอาณาบริเวณศึกษาของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย  ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3,000 คน   มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที  การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์  รวมทั้ง เจแปนฟาวน์เดชั่น  จึงเปิดรับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษาของไทย และต่างประเทศ ร่วมส่งบทความเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเสวนา และการประชุมทางวิชาการ ของสมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค (AAS-in-ASIA)  ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 1-4  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

 

ปิดรับสมัครบทความและหัวข้อในการจัดเวทีเสวนา และการประชุมวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสมัครเพื่อร่วมส่งบทความในการจัดเวทีเสวนา และการประชุมวิชาการ ของการประชุม AAS-in-ASIA (สมาคมเอเชียศึกษา ในระดับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค)  ระหว่างวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ข้างล่างนี้:

 

https://www.asian-studies.org/Conferences/AAS-in-ASIA-Conferences/Thailand-2019-Home-Page/Call-for-Proposals-AAS-in-Asia

 

หรือ ดูรายละเอียดการประชุมได้ที่เว็บไซด์ AAS-in-ASIA in Thailand 2019

 

https://www.aas-in-asia2019.com/