รับสมัครการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

ภาพจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 45
ภาพจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 45

 

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ  สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ประเภทมัธยมศึกษา

ผู้ชนะเลิศจะได้รับตั๋วเครื่องบินและทุนทัศนศึกษา ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมของรางวัล

 

ภาพจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 45
ภาพจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 45

 

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.ojsat.or.th/main/speechcontest-46-2562/