ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดบริการฟรี Wi-Fi สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ประกาศห้องสมุด

 

ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีบริการฟรี Wi-Fi ให้ทุกท่านได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ท่านสามารถขอใช้บริการได้โดยขอรหัสผ่านเพื่อล๊อคอินเข้าใช้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดและสามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้เป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อ 1 รหัสผ่านต่อ 1 วัน โดยสามารถใช้รหัสเดิมต่อเนื่องได้ 5 วันติดต่อกัน