“อิเคะบานะนีโอคลาสสิก” และ “อิเคะบานะและโตเกียว สกายทรี” – เวิร์กช็อป และงานเสวนา J-Talk: Diggin’ Culture #03

การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ และงานเสวนา “J-Talk: Diggin’ Culture #03

ในหัวข้อ “อิเคะบานะนีโอคลาสสิก” และ“อิเคะบานะและโตเกียว สกายทรี”

 

[วิทยากร]  คุณมะจิโกะ นะคะยะมะ

[วันและเวลา]
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการอิเคะบานะ  14:00 – 16:00 น.
งานเสวนา J-Talk  18:00 -19:30 น.

[สถานที่]  ห้องเรียน E, เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

[ค่าใช้จ่าย]  ฟรี -ไม่เสียค่าใช้จ่าย-

[ภาษา]  บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย (ไม่มีภาษาอังกฤษ)

[จัดโดย]  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

[จำนวนผู้เข้าร่วมงาน]  33 คน (การอบรม) 40 คน (งานเสวนา)

[ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในสื่อ]  

https://www.bangkokpost.com/lifestyle/social-and-lifestyle/1537882/flower-power

Bangkok Post : Attachment N:2 AC Dept1 Arts and Cultural ProjectsFY2018201809 Ikebana workshop9. ReportsClippings

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีความยินดีในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ “อิเคะบานะนีโอคลาสสิก” พร้อมกับงานเสวนาหัวข้อ “อิเคะบานะและโตเกียว สกายทรี” ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการเสวนาชุด “J-Talk: Diggin’ Culture” เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้คนไทยที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นอีกก้าวหนึ่ง

 

ในครั้งนี้ เราได้เชิญคุณมะจิโกะ นะคะยะมะ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะการจัดดอกไม้อิเคะบานะ โดยเฉพาะรูปแบบที่เรียกว่าโอฮาระมาเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและงานเสวนา คุณมะจิโกะศึกษาและเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับอิเคะบานะอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาและประสบการณ์ที่กว้างขวางและรวบรวมมาของตัวเธอ การอบรมเชิงปฏิบัติการและงานเสวนา J-Talk #03 จะเกี่ยวกับเรื่องอิเคะบานะนีโอคลาสสิกและต้นกำเนิดของอิเคะบานะที่มาจากผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของเธอเรื่อง “ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์: ต้นกำเนิดอิเคะบานะ (ค.ศ.2017)” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Sacred Trees The Root of Ikebana” (2017)”

 

อิเคะบานะเป็นหนึ่งในรูปแบบศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นและสามารถย้อนไปจุดกำเนิดไปยังศตวรรษที่ 15 สาระสำคัญของอิเคะบานะคือวิธีการในการทำให้การจัดดอกไม้มีชีวิตชีวาโดยใช้ต้นไม้ ใบไม้และดอกไม้ตามธรรมชาติ สิ่งสำคัญ คือ รูปแบบของอิเคะบานะนั้นหลากหลายและเราสามารถเข้าใจความรู้สึกและความหมายที่แตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบคล้ายกัน อิเคะบานะจึงเป็นศิลปะแห่งการมีชีวิตที่จะช่วยค้นหาความงามของธรรมชาติ

 

เริ่มต้นจากอิเคะบานะนีโอคลาสสิก (วิถีแห่งการคืนความมีชีวิตชีวาให้กับแก่นแท้ของอิเคะบานะแบบดั้งเดิมในยุคสมัยปัจจุบัน) คุณมะจิโกะจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการให้โอกาสผู้ร่วมการอบรมมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันหลากหลายระหว่างพืชพรรณและรูปแบบอิเคะบานะเบื้องต้นก่อนที่จะค่อยๆค้นหาแนวทางในการทำให้โลกแห่งดอกไม้ของผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่านมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ เธอจะพูดคุยย้อนกลับไปหารากเหง้าของอิเคะบานะจากเส้นทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่อิงกับความเชื่อในต้นไม้ใหญ่ดังที่เราสามารถเห็นได้จากโตเกียวสกายทรีในปัจจุบันนี้

 

เราหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการและงานเสวนาของคุณมะจิโกะจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ลึกซึ้งมากขึ้นและสร้างแรงบันดาลใจทุกท่านให้มีความสนใจในเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ

 

อาจารย์มะจิโกะให้คำแนะนำพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการเริ่มต้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อิเคะบานะนีโอคลาสสิก”

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการจัดวางดอกไม้

 

ภาพถ่ายร่วมกันระหว่างอาจารย์มะจิโกะและผู้เข้าร่วมงานหลังเสร็จการอบรม

 

อาจารย์มะจิโกะอธิบายเกี่ยวกับต้นกำเนิดความเชื่อเกี่ยวกับอิเคะบานะ

 

การบรรยายเกี่ยวกับต้นกำเนิดอิเคะบานะและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น

 

เกี่ยวกับวิทยากร

 

 

คุณมะจิโกะ นะคะยะมะ

จบการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและนวศิลป์ (อาร์ นูโว) จากมหาวิทยาลัยเซโจในกรุงโตเกียว ปี ค.ศ. 1976 เธอเริ่มฝึกอิเคะบานะในญี่ปุ่นก่อนที่ไปฝึกที่ประเทศอื่นๆ คุณมะจิโกะศึกษาการจัดออกแบบในรูปแบบโอฮาระและเริ่มศึกษาวิจัยอิเคะบานะผ่านอิเคะโบโนะซึ่งเป็นโรงเรียนการจัดดอกไม้ดั้งเดิมแบบริกกะ

 

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา คุณมะจิโกะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแง่มุมของวัฒนธรรมเอเชียโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น เธอจัดแสดงนิทรรศการและเสวนาเกี่ยวกับอิเคะบานะมากมายในหลายประเทศในเอเชียและสาธิตวิธีการใช้ใบไม้ กิ่งไม้และดอกไม้ท้องถิ่นในแต่ละประเทศในการสร้างสรรค์ให้ศิลปะรูปแบบนี้มีชีวิตชีวา

 

ผลงานหลักของคุณมะจิโกะ ได้แก่ “ต้นกำเนิดของปรัชญาอิเคะบานะ (Origins of Ikebana Philosophy)” ปีค.ศ. 1999, “500 ปีแห่งอิเคะบานะ (500 Years of Ikebana)” ปี ค.ศ. 2013 และ “ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์: ต้นกำเนิดอิเคะบานะ(Sacred Trees: The Root of Ikebana)” ปีค.ศ. 2017

 

ติดต่อสอบถาม

คุณทมวรรณ เพ็งสถิตย์
(tamawan@ba.jpf.go.jp) * ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณศุภวัฒน์ เลาหชัยบุณย์
(suphawat@ba.jpf.go.jp) * ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณฮิคารุ คุวาฮาระ
(kuwahara@ba.jpf.go.jp) * ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

 

เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159 สุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี)
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110)
โทร: 02-260-8560-3

Facebook: https://www.facebook.com/jfbangkok/

Website:    https://ba.jpf.go.jp/?lang=en