เจเอฟเธียเตอร์มีความจำเป็นต้องหยุดทำการฉายชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เจเอฟเธียเตอร์มีความจำเป็นต้องหยุดทำการฉายชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

 

เนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ และจะกลับมาฉายใหม่ในเดือนมีนาคม 2563 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้