เจเอฟเธียเตอร์ เดือนมิถุนายน 2561 : กีฬา

ทุกเรื่องมีคำบรรยายภาษาไทย ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าชมฟรี ที่ห้องสัมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
วัยเยาว์ร่วมฝัน
1990/103 นาที
Directed by Osaka Yutaka


ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
มาพยายามกันเถอะ
1988/120 นาที
Directed by Isomura Itsumichi


ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
สู้สู้ซูโม่
1992/103 นาที
Directed by Suo Masayuki


ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
คำอธิษฐานสีขาว
2004/132 นาที
Directed by Negishi Kichitaro


ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ยามาชิตะ ยอดยูโด
1985/101 นาที
Directed by Sokai Matsubayashi