เชิญชมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

 

เข้าชมฟรี การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 44  ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน

https://www.ojsat.or.th/main/2010-01-18-11-45-57/1636-news20170704

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลเวิลด์)

ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นมาแล้วในรอบแรก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษา 10 คน และระดับมหาวิทยาลัย-บุคคลทั่วไป 10 คน การประกวดนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ได้ศึกษามา มาแชร์ความคิด ความรู้สึก ความฝันของตนเอง

ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

1.วันและสถานที่จัดการประกวด

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 (จัดพร้อมกับงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่จัดโดย JASSO

 

2.ผู้จัดการประกวด

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

3.ผู้สนับสนุนการประกวด

บริษัท เจแปนแอร์ไลน์

Japan Overseas Enterprise Association

Japan Student Services Organization (JASSO)

J-Channel

 

4.ตารางเวลา

10.15 – 10.30 น.อธิบายกติกาการแข่งขัน
10.30 – 11.20 น.การประกวดระดับมัธยมปลาย (10 คน)
11.20 – 11.30 น.พัก
11.30 – 12.45 น.การประกวดระดับมหาวิทยาลัย-บุคคลทั่วไป (10 คน)
12.45 – 15.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสิน
15.00 – 16.00 น.หัวหน้าคณะกรรมการกล่าวสรุปการแข่งขัน
ประกาศผลและมอบรางวัล
16.00 น.พิธีปิด