เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2014

เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2014

‘From Classic to Contemporary :
A Lively Animation Collection’

 

 

เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อย่างยาวนานต่อเนื่องมาร่วม 40 ปี สำหรับปี 2557 หัวข้องานเทศกาลภาพยนตร์ คือ อนิเมชั่น เราจัดฉายภาพยนตร์อนิเมชั่นญี่ปุ่นหลากหลายแนว  ทั้งคลาสสิคดั้งเดิมและร่วมสมัย

 

กรุงเทพฯ

■วันที่:ฉายภาพยนตร์ : 20 – 23 กุมภาพันธ์อ 2557

■สถานที่:ลิโด้ สยามสแควร์

 

เชียงใหม่

■วันที่:วันเปิด (พิธีเปิด และ ฉายภาพยนตร์): 27 กุมภาพันธ์ 2557
ภาพยนตร์เปิด : The Garden of Words
ฉายภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ: 28 กุมภาพันธ์อ – 2 มีนาคม 2557

■สถานที่:
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ชั้น 4
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ตารางภาพยนตร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
กรุงเทพฯ
20 กุมภาพันธ์ 18.00
The Garden of Words (46 นาที)
21 กุมภาพันธ์ 16.00
CHIBI MARUKO-CHAN
(Ono-kun and Sugiyama-kun)
(94 นาที)
22 กุมภาพันธ์ 14.00
Arcadia of My Youth (130 นาที)
16.30
Short Film Package
(Franz Kafka’s A Country Doctor + The House of Small Cubes + Karo & Piyobupt) (48 นาที)
17.30
A Letter to Momo (121 นาที)
23 กุมภาพันธ์ 14.00
Little Norse Prince Valiant (88 นาที)
16.00
The Girl Who Leapt Through Time (100 นาที)
18.00
Colorful (127 นาที)
เชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 18.30 พิธีเปิด
19.30 ภาพยนตร์เปิดงาน :
The Garden of Words (46 นาที)
28 กุมภาพันธ์ 18.30 Arcadia of My Youth (130 นาที)
1 มีนาคม 14.00
CHIBI MARUKO-CHAN
(Ono-kun and Sugiyama-kun)
(94 นาที)
16.00
Short Film Package (Franz Kafka’s A Country Doctor + The House of Small Cubes + Karo & Piyobupt) (48 นาที)
18.00
A Letter to Momo (121 นาที)
2 มีนาคม 14.00
Little Norse Prince Valiant
(88 นาที)
16.00
The Girl Who Leapt Through Time
(100 นาที)
18.00 Colorful (127 นาที)

กรุงเทพฯ

 

หน้าโรภาพยนตร์ A

 

 

ผู้เข้าชมรอร่วมพีธีเปิดและชมภาพยนตร์เรื่อง
The Garden of Words

 

 

ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กล่าวเปิดงานและบรรยากาศในโรงภาพยนตร์

 

เชียงใหม่

[วันเปิดงาน]

 

 

จุดต้อนรับและลงทะเบียน

 

ตัวแทนเจแปนฟาวน์เดชั่นกล่าวทักทาย

 

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน

 

[พิธีเปิด]

การแสดงคอสเพลย์

 

 

ภาพถ่ายพิธีเปิด

 

ผู้จัดหลัก :
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมจัด :
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร เชียงใหม่
ลิโด้ สยาม สแควร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ทีไอจีเอ
ผู้สนับสนุน :
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
เจแปน แอร์ไลนส์
ข้อมูลติดต่อ :
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159ถนนสุขุมวิท 21
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-260-8560-4 , โทรสาร 02-260-8565
https://ba.jpf.go.jp