เปิดตัวอีกครั้งพร้อมกับโฉมใหม่ของห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 

1 พฤษภาคม 2562 นี้ พบกับโฉมใหม่ของห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบชิลๆ และเป็นกันเองมากขึ้น ราวกับว่า คุณกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในหอศิลป์  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาหนังสือหรือสื่อที่ท่านต้องการได้จาก E-library ของเราที่  https://www.jfbkklibrary.com/

 

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวลาที่ได้ใช้ไปในการปรับปรุงห้องสมุด และความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นจะยังคงคุณค่าของห้องสมุดที่ท่านต้องการตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น