เปิดรับสมัครครั้งที่ 2: ASPaC Awards 2016

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2
– หัวข้อการประกวด: SURPRISE –
ASPaC Awards 2016
Asia Student
Package Design
Competition
ASPaC มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่มีใจรักในการออกแบบ ได้แสดงความสามารถ และเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในปีนี้ การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย (ASPaC Awards) ได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไทย, อินโดนีเซีย, จีน และไต้หวัน

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 สำหรับเยาวชนในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้
โครงการ ASPaC ยินดีต้อนรับเยาวชนที่ต้องการพบปะ แลกเปลี่ยน กับเพื่อนชาวต่างชาติ ผ่านการประกวดและเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์

<หัวข้อในการประกวด>
SURPRISE : ASPaC แสวงหาผลงานที่มีมุมมองและความคิดอันแปลกใหม่

<ระยะเวลาในการรับสมัคร>
วันที่ 17 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

<เอกสารที่ใช้ในการสมัคร>
(1) (1) รูปภาพแบบจำลองผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์
*สูงสุดไม่เกิน 4 ไฟล์รูปภาพ โดยแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
(2) แบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบดิจิทัล
สามารถกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
ดาวน์โหลดใบสมัคร
* ภาษาอังกฤษ
* ภาษาไทย

<การส่งใบสมัคร>
กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ aspac@ba.jpf.go.jp.
* รูปภาพทั้งหมดต้องมีขนาดรวมกันไม่เกิน 8 MB
* ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “Application for ASPaC 2nd Open Call”

<ขั้นตอนภายหลังการคัดเลือก>
ภายหลังการคัดเลือกจากผู้เข้าสมัครรอบที่ 2 ทาง ASPaC จะคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรอบภายในประเทศไทยทั้งหมด 14 ผลงาน เพื่อส่งเข้าประกวดรอบสุดท้ายในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากประเทศอื่นๆ
ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเทศจะได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASPaC Awards 2016 Requirement :
* ภาษาอังกฤษ
* ภาษาไทย

ติดต่อสอบถาม
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
aspac@ba.jpf.go.jp
โทร: 02-260-8560~3
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร, 159 สุขุมวิท 21
กรุงเทพฯ 10110

ร่วมจัดโครงการโดย
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สมาคมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เยาวชนเอเชีย
สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น

    

สนับสนุนโดย
แผนกย่อย การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
แผนกⅡการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย