เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงาน” หรือ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน” ฝ่ายศิลปะ-วัฒนธรรม

เปิดรับสมัครตำแหน่ง
“เจ้าหน้าที่ประสานงาน” หรือ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน” ฝ่ายศิลปะ-วัฒนธรรม

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าประสานงาน” หรือ “ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน” สำหรับฝ่ายศิลปะ-วัฒนธรรม

ดูรายละเอียดการสมัครงานได้ที่ Vacancy Announcement_May19