“เปิดรับสมัคร” การยื่นเสนอโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสำหรับช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำลังมองหาผู้ที่สนใจยื่นเสนอโครงการเพื่อนำเสนอไอเดียและวิธีการใหม่ๆ ที่จะสามารถดำเนินการและเปิดประสบการณ์ใหม่ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

 

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

ติดต่อที่อีเมล application@ba.jpf.go.jp เพื่อยื่นเสนอโครงการหรือสอบถามเพิ่มเติม

 


 

บทนำ

พลังสร้างสรรค์สามัคคี แม้ต้องมีระยะห่างทางสังคม: แนวทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในวิถีชิวิตแบบใหม่

 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ที่ทั่วโลกในครั้งนี้ ทำให้ต้องเกิดการล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและส่งผลให้เกิดความกดดันต่อกลไกทางสังคมและระบบเศรษฐกิจ โดยวิกฤตการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกันกับหลายๆ ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งประชาชนทั่วโลกคงจะต้องค่อยๆ ปรับตัวเพื่อเข้าสู่ “ความปกติในรูปแบบใหม่” ในวัฒนธรรม “การเว้นระยะห่างทางสังคม”

 

ท่ามกลางวิถีชีวิตที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นนี้ เราจะมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันได้เช่นไร?

 

ปัจจุบันนี้ ความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมนั้นมีความเด่นชัดมากกว่าที่เคยเป็นมา การดำรงอยู่ของคุณค่าและเนื้อหาทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนั้น มีส่วนทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งสังคมและประชาชน  อีกทั้งในท้ายที่สุด ยังช่วยลดอคติ ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ และความเข้าใจผิดต่างๆ อันเกิดมาจากผลพวงของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เช่นกัน

 

ความสุขที่แท้จริงจากประสบการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เกิดจากความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจร่วมกันซึ่งฝังรากอยู่ในความรู้สึกที่เราจะสัมผัสได้จากสิ่งที่น่าตื่นเต้นร่วมกัน จากเวลาและสถานที่แชร์กันกับคนที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 

ความท้าทายที่เราเจอตอนนี้คือ เราจะฟูมฟักความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความเชื่อใจที่มีร่วมกันและส่งเสริมความสร้างสรรค์สามัคคีด้วยความเข้าใจร่วมกันอย่างแท้จริงในยุคที่ต้อง “เว้นระยะห่างทางสังคม” โดยไม่ต้องพึ่งพาวิธีการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามที่เคยทำกันมาแต่ก่อนได้อย่างไร?

 

ด้วยสถานการณ์และบริบทเช่นนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสนอโครงการในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอไอเดียและแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินการและเปิดประสบการณ์เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับเรา  เพื่อที่จะกระตุ้นพลังของศิลปะ การแลกเปลี่ยนของภาคประชาชน การสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อจุดประกายให้เกิดบทสนทนาได้อย่างครอบคลุม เติมเชื้อเพลิงให้มีแรงบันดาลใจและสร้างความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนให้ได้อย่างยั่งยืน

 

ความคิดริเริ่มใหม่ๆ นี้ จะดำรงคงไว้ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั้งภายในและยังก้าวข้ามผ่านเครือข่ายของผู้สนับสนุน พาร์ทเนอร์และศิษย์เก่าทั้งส่วนภูมิภาคและทั่วโลก

 

คุณสมบัติผู้สมัครและการให้ความสำคัญ

 

เปิดรับสมัครในนามบุคคล ทีม และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และสมาคมทางการศึกษา NGO/NPOs จากทุกประเทศ
สถานที่ในการจัดโครงการจะต้องอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นการจัดโครงการผ่านช่องทางออนไลน์
เนื้อหาของโครงการจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อการโปรโมทการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น และ/หรือ การแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชีย

 

วิธีการสมัคร

แบบฟอร์มเสนอโครงการไม่ได้ถูกกำหนดไว้ แต่จะต้องมีรายละเอียดซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อตามด้านล่างนี้และโปรดยื่นใบสมัครส่งทางอีเมล

 

a.ชื่อโครงการ/ ไอเดีย
b.ภาพรวมโครงการ (จุดประสงค์ ผลที่คาดหวัง วิธีการดำเนินการ เป็นต้น)
c.ระยะเวลาของโครงการ
d.แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
e.รายละเอียดงบประมาณ
f.การแบ่งหน้าที่ระหว่างเจแปนฟาวน์เดชั่นฯและผู้สมัคร

ยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล  application@ba.jpf.go.jp

*ใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น*

 

การดำเนินการโครงการ

(ความแตกต่างจากโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก)

นอกเหนือจากโครงการนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่นฯ มีโครงการให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กในการจัดโปรเจ็คต่างๆ เช่น โครงการทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทประเทศญี่ปุ่น โครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ส่วนการเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อเฟ้นหาความเป็นไปได้ที่จะจัดโปรเจ็คร่วมกันระหว่างผู้สมัครและเจแปนฟาวน์เดชั่นฯ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับโปรแกรมใหม่นี้ จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เจแปนฟาวน์เดชั่นฯ ในการพัฒนาโครงการ งบประมาณจะจัดสรรให้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่ระบุไว้ในการเสนอโครงการ ผู้สมัครทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้

 

หมดเขตรับสมัคร

ภายในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563