(แก้ไขวันที่ 2 มีนาคม 2563) นโยบายในการรับมือต่อไวรัสโควิด-19

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(แก้ไขวันที่ 2 มีนาคม 2563)

 

นโยบายในการรับมือต่อไวรัสโควิด-19

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและมาใช้บริการที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เป็นอย่างดีตลอดมา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ฯ จึงได้ออกนโนบายในการรับมือตามรายละเอียดด้านล่าง และใคร่ขอทุกท่านโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้

 

  1. ขณะมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ หรือมาร่วมงานอีเว้นท์ ทางเราไม่ได้มีกฎบังคับให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยแต่แนะนำให้พิจารณาตามความเหมาะสมด้วยตนเอง และใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านจัดการป้องกันการติดเชื้อด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นด้วยการล้างมือ กลั้วคอและฆ่าเชื้อ เป็นต้น
  2. กรุณาใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ให้ตรงทางเข้า
  3. ผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือรู้สึกไม่สบาย เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่เชื้อ จึงขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ รวมถึงการร่วมงานอีเว้นท์ชั่วคราว
  4. ผู้ที่ตนเองหรือคนในครอบครัวมีเดินทางไปหรือเดินทางผ่านไปยังประเทศดังที่ได้กล่าวมาด้านล่างนี้มายังไม่ครบ14 วัน ขอความกรุณางดมาใช้บริการที่ศูนย์ฯ และงดร่วมงานอีเว้นท์ที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้นชั่วคราว
    (ประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณะสุขประกาศ อันได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมัน)
  5. กรณีที่มีการจัดอีเว้นท์ อาจมีการจัดให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับผู้ที่อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส อาจไม่สามารถให้เข้าร่วมงานได้
  6. ณ ปัจจุบัน (วันที่ 2 มีนาคม 2563) งานอีเว้นท์ ไม่นับบางส่วน จะยังคงจัดงานตามกำหนดการ แต่หลังจากนี้ อาจจะมีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กรณีดังกล่าว จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ โปรดกรุณาติดตามการอัพเดทข่าวสารอีกครั้ง

 

ติดต่อสอบถาม

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

อีเมล info_jfbkk@jpf.go.jp

โทร. 02-260-8560